ติดต่อโรงเรียน

  • ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2598-2761
  • E-Mail: watbangkuwat@gmail.com
  • Website: www.bangkuwat.ac.th
Scroll to Top